Login
Login
Not registered? Sign up now

Specialist in Engineering and Financial Recruitment

"Creating Added Value"

"Creating Added Value"

"Creating Added Value"

"Creating Added Value"

KWALITEITSCONTROLEUR (logistiek)

New

Job description

Voor onze klant, een moderne onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van (big, tailor-made, customized) equipment, zijn wij op zoek naar een KWALITEITSCONTROLEUR (logistiek)

Bedrijf:
Onze klant is een moderne onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van prilling & processing equipment. Prillen is een techniek voor de productie van kleine korrels (prills) met een diameter van enkele millimeters en wordt veelal toegepast in de kunstmest- en (petro)chemische industrie. Sinds de oprichting, meer dan honderd jaar geleden, heeft onze klant slechts één doel: klanten gelukkig maken. Dat wordt bereikt door ‘OEM prilling & tailored process equipment’ te leveren met een obsessieve focus op klanttevredenheid.

De Kwaliteitscontroleur is verantwoordelijk voor de bewaking van de optimale kwaliteit van de door het bedrijf vervaardigde producten zowel tijdens als na het productieproces. Hij is belast met de controle op de uitvoering van de werkzaamheden waarbij de naleving van de regels en procedures op het gebied van kwaliteit gewaarborgd dienen te worden en conform de specificaties van de klant geproduceerd en geleverd dienen te worden. Hij ziet er binnen de productie op toe dat de wettelijke eisen en normen volgens het interne kwaliteitszorgsysteem worden nageleefd en draagt daarmee bij aan de positionering van het bedrijf als een betrouwbare leverancier en handelspartner in de markt waarop zij opereert en invulling aan de missie en doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kan worden.

Taken en Verantwoordelijkheden:
• Opereert als intermediair tussen het interne kwaliteitszorgsysteem, houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen en normen en de waarborging van de kwaliteitseisen en specificaties van de klant.
• Controleert binnenkomende goederen op afmetingen, kwaliteit en juiste documentatie
• Verzorgt van deze goederen de registratie, vrijgave en opslag op de juiste (magazijn)locatie.
• Voert maatcontrole en eindcontroles van producten uit.
• Stelt maatrapporten op.
• Analyseert non-conformities en stelt rapporten van afwijking op (NCR).
• Registreert, beheert, ijkt en kalibreert meetmiddelen en verzorgt de uitbesteding van ijk- en kalibratiewerkzaamheden.
• Adviseert en ondersteunt de projectleider en/of productiemanager bij afwijkende kwaliteit.
• Is beschikbaar als extra invalkracht bij de bankwerkerij en in het magazijn.
• Is verantwoordelijk voor het goede beheer, gebruik en onderhoud van de aan hem toegewezen gebruiks- en verbruiksmiddelen, computerapparatuur, etc.
• Draagt zorg voor het verpakken en transport gereedmaken van producten, controleert de verpakking regelt het laden en lossen van goederen.
• Bestelt magazijnartikelen en hulpgoederen.
• Neemt deel aan het werkoverleg en draagt actief bij aan het ontwikkelen en vormgeven van ideeën en acties die bijdragen aan de gezonde groei en positionering van de organisatie in de markt waarop het bedrijf opereert.
• Investeert in de eigen persoonlijke ontwikkelingen door bij te blijven in zijn vakgebied.
• Vervult ook andere taken indien de bedrijfsomstandigheden zulks vereisen.

Resultaatgebieden:
• Weet op een nauwgezette wijze de naleving van het SHEQ beleid te controleren en bewaken en een optimale kwaliteit van de door het bedrijf te leveren producten te waarborgen.

Doelstellingsresultaat:
• Weet in het kwaliteitsbeleid zodanig uit te voeren dat een ongestoorde en optimale bedrijfsvoering en productie kan plaatsvinden.
• Is zelfstandig verantwoordelijk voor de realisatie van de persoonsgebonden doelstellingen.

Bevoegdheden:
• Is bevoegd tot het stopzetten van (productie-)activiteiten en het onthouden van vrijgave van gecontroleerde goederen indien de situatie conform de vereisten in het SHEQ-beleid daartoe aanleiding geeft.
• Is bevoegd tot het uitbesteden van ijk- en kalibratiewerkzaamheden binnen de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de autorisatie-matrix.

Vereisten / Competenties:
Opleiding:
• MBO-niveau (Werktuigbouwkunde) / starter / schoolverlater
• Vorkheftruckcertificaat
• VCA

Persoonlijkheidsaspecten:
• Groot kwaliteitsbewustzijn
• Betrouwbaar
• Nauwkeurigheid
• Zorgvuldigheid
• Zelfstandig kunnen opereren

We kijken uit naar je sollicitatie!

NOTE: Alleen kandidaten die in aanmerking komen om te werken en wonen in de Europese Unie (EU) en / of een EU-paspoort hebben, komen in aanmerking voor deze functie !!!

Location

Rotterdam

Company

Anonymous

Contact person

Peter van den Ban

Our values
  • Quality Service
  • Passionate
  • Reliability
  • Integrity
  • Relationships
  • Effectiveness
Je bevindt je hierYou are hereVous êtes ici Home > Forgot password?
Deel met jouw netwerkShare with your networkPartager avec votre réseau
Contact

E-mail: contact@banrecruitment.com
Mobile: +31(0)6 – 22 302 477
(Owner/Director: Mr. Peter van den Ban)

BAN recruitment uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.